Specifieke problemen bij sledehonden

Gezondheidsproblemen komen uiteraard bij alle hondenrassen voor, maar er zijn aandoeningen die vaker bij bepaalde rassen voorkomen dan gemiddeld. Hieronder zal een begin worden gemaakt met een overzicht van bij sledehonden meer voorkomende aandoeningen.

Deze keer zal ik me beperken tot oogaandoeningen.

Siberische husky
Bij de husky komen de volgende oogaandoeningen voor:

Entropion
dit is het naar binnenkrullen van de oogleden, waardoor de haren van het ooglid tegen het oog aan komen, waardoor er beschadigingen aan het oog kunnen ontstaan. Waarschijnlijk is dit een erfelijke aandoening.
Chronische oppervlakkige hoornvliesontsteking (pannus)
Deze ontsteking komt vaker bij husky’s voor dan bij andere rassen, de klachten beginnen meestal op een leeftijd van 1-3 jaar.
Hoornvlies dystrofie
Deze voortgaande beschadiging van het hoornvlies doordat de kwaliteit van het hoornvlies slecht is kan al optreden op een leeftijd van 5 maanden, maar start soms ook pas op latere leeftijd tot 8 jaar oud aan toe. Het is een recesssief erfelijke aandoening
Primair glaucoom/ goniodystrofie
Hierbij is de afvoer van het oogvocht binnen de oogbol verstoord, waardoor de druk in het oog steeds hoger wordt. Hierdoor raakt de oogzenuw en het netvlies beschadigd waardoor het oog blind wordt. Ook hierbij vermoed men een erfelijke oorsprong. Ook dit probleem kan zich al op een leeftijd van 1-2 jaar openbaren.
Persisterend pupillaire membraan
Dit is een restant van een bloedvaatje dat voor de geboorte de ooglens van voeding voorziet. Normaalgesproken verdwijnt dit vaatje voor de geboorte. Deze aandoening hoeft niet veel klachten bij de hond te geven.
Cataract
dit is misschien wel de meest bekende aandoening, het opvallendste verschijnsel is dat de lens een wit/grijze verkleuring gaat vertonen, hierdoor zal het gezichtsvermogen afnemen. Men denkt ook hierbij aan een recessief verervende aandoening, de eerste verschijnselen kunnen al optreden op een leeftijd van 6-18 maanden. Daar deze aandoening regelmatig voorkomt, is er al langere tijd een oogonderzoek dat voor er met een dier gefokt mag worden, uitgevoerd moet worden.
Gegeneraliseerde progressieve retina atrofie
Hierbij zit de afwijking in het netvlies, dit gaat langzamerhand kapot, waardoor uiteindelijk het gezichtsvermogen sterk achteruit gaat en zelfs geheel kan verdwijnen. Het wordt ook weer recessief vererfd, mogelijk op het sex-chromosoom, waardoor de aandoening vooral bij mannelijke dieren voorkomt.

Naast de bovengenoemde aandoeningen zijn er nog enkele zeer zeldzaam voorkomende andere afwijkingen die in verband met de overzichtelijkheid hier niet genoemd zijn.

Volgende keer zullen de oogaandoeningen van de Samoyeed en Alaskan Malamute besproken worden.

Sponsored by :